TVRK – пластмасов кръгъл регулатор за замърсен въздух - AirTrade