LVC – кръгъл регулатор за ниски скорости и ниски налягания във в-водите - AirTrade