LVC – кръгъл регулатор за ниски скорости и ниски налягания във в-водите - AirTrade

LVC – кръгъл регулатор за ниски скорости и ниски налягания във в-водите

LVC – кръгъл регулатор за ниски скорости и ниски налягания във в-водите

LVC – кръгъл регулатор за ниски скорости и ниски налягания във в-водите

Кръгли регулатори VAV за системи за подаване на въздух и изтегляне на въздух с променливи дебити, ниски скорости на въздушния поток и ниски налягания във въздуховодите

 • Нов принцип на измерване, оптимизиран за скорости на въздушния поток от 0,6 до 6 м/с
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact)
 • Лесно манипулиране благодарение на новаторската техника на управление
 • Дължина на корпуса от само 310 мм за всички номинални размери
 • Всякаква ориентация на монтажа
 • Въздушна пропускливост на затворената лопатка по EN 1751, включително до клас 2.
 • Въздушна херметичност на корпуса по EN 1751, клас C

 

Допълнително оборудване или принадлежности

 • Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток

 

Описание

Приложение

 • Кръгли регулатори VAV тип LVC за прецизно управление на потока на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив дебит на въздух с ниски скорости на въздушния поток.
 • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
 • За ниски скорости на въздушния поток и ниски налягания във въздуховодите
 • Ефективно налягане (диференциално налягане) като резултат на две измервания, едно нагоре по потока и едно надолу по потока спрямо лопатката на клапата
 • Отношението между положението на лопатката на клапата и диференциалното налягане се съхранява като характеристично съотношение в контролера
 • Спиране посредством превключване (доставено от трета страна оборудване)

 

Специални характеристики

 • Оптимизиран за ниски скорости на въздушния поток от 0,6 до 6 м/с
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Всякаква ориентация на монтажа
 • Управление на дебита с контролер Easy или Compact
 • Дължина на корпуса от само 310 мм

Техническа информация

Части и характеристики

 • Регулатор, готов за въвеждане в експлоатация, който се състои от механични части и компоненти на управлението
 • Пластмасова дюза с интегрална лопатка на клапата за измерване на дебита
 • Контролер Easy с потенциометри, сигнална лампа, клеми, индикатор за положението на лопатката и защитен капак
 • Затягащ държач за проводници
 • Двойно маншетно уплътнение
 • Заводски сглобени компоненти за управление, окомплектовани с кабели за електрически монтаж и система тръби
 • Изпитване на аеродинамичните функции на специален изпитвателен стенд преди експедиране на всеки регулатор
 • Данните за настройка са дадени на етикет или таблица за дебита на потока, прикрепена към регулатора
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока

 

Приставки

 • Контролер Easy: компактно устройство, състоящо се от контролер с потенциометри, преобразувател на диференциалното налягане и задвижващ механизъм
 • Контролер Compact: компактно устройство, състоящо се от контролер, преобразувател на диференциалното налягане и задвижващ механизъм

 

Полезни допълнения

 • Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за взискателни акустични изисквания

 

Конструктивни характеристики

 • Кръгъл корпус
 • Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли съединителни въздуховод