TVM – двутръбен регулатор за двутръбни системи - AirTrade

TVM – двутръбен регулатор за двутръбни системи

TVM – двутръбен регулатор за двутръбни системи

TVM – двутръбен регулатор за двутръбни системи

Двутръбни регулатори VAV за двутръбни системи с променливи обемни разходи в сгради с взискателни акустични изисквания

  • Индивидуално управление на температурата за всяко помещение или зона
  • Високоефективен встроен затихвател
  • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Compact и Universal)
  • Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
  • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
  • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A

 

Допълнително оборудване или принадлежности

  • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
  • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха

 

Описание

Приложение

  • Двутръбни регулатори VAV тип TVM с VARYCONTROL за управление на подаването на въздух в двутръбни системи с променлив или постоянен разход на въздух
  • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
  • За максимален акустичен и топлинен комфорт
  • Смесване на студен и топъл въздух на база на техните нужди
  • Спиране посредством превключване (доставено от трета страна оборудване)

 

Специални характеристики

  • Интегрален датчик за диференциално налягане с измервателни отвори с диаметър 3 мм (устойчив на прах и замърсяване)
  • Встроен затихвател с поне 26 dB внесено затихване при 250 Hz
  • Фабрично монтиран или програмиран и изпитване на аеродинамичните функции
  • Дебитът може да бъде измерен по-късно и настроен на обекта; може да бъде необходим допълнителен регулиращ инструмент

Техническа информация

Варианти

  • Двутръбен регулатор TVM-S, разположение на щуцерите под 60°
  • Двутръбен регулатор TVM-S-D със звукоизолиращо покритие, разположение на щуцерите под 60°
  • TVM: Двутръбен регулатор, разположение на щуцерите под 90°
  • TVM-D: Двутръбен регулатор със звукоизолиращо покритие, разположение на щуцерите под 90°
  • Регулатори със звукоизолиращо покритие и/или вторичен шумозаглушител тип TS за много взискателни акустични изисквания
  • Звукоизолиращото покритие не може да се модернизира

 

Части и характеристики

  • Регулатор, готов за въвеждане в експлоатация, който се състои от механични части и компоненти на управлението
  • Датчици за осреднено диференциално налягане за измерване на дебита, единият в щуцера за студен въздух, а другият в шумозаглушителя
  • Лопатка на клапата
  • Интегрален шумозаглушител
  • Ревизионен отвор за почистване съгласно VDI 6022
  • Заводски сглобени компоненти за управление, окомплектовани с кабели за електрически монтаж и система тръби
  • Изпитване на аеродинамичните функции на специален изпитвателен стенд преди експедиране на всеки регулатор
  • Данните за настройка са дадени на етикет или таблица за дебита на потока, прикрепена към регулатора
  • Висока точност на управлението (дори с коляно нагоре по потока R = 1D)

 

Приставки

  • Контролер Compact: компактно устройство, състоящо се от контролер, преобразувател на диференциалното налягане и задвижващ механизъм
  • Контролер Universal: контролер, преобразувател на диференциално налягане и задвижващи механизми за специални приложения

 

Приспособления

  • Маншетни уплътнения (фабрично монтирани)

 

Полезни допълнения

  • Вторичен шумозаглушител тип TS

 

Конструктивни характеристики

  • Правоъгълен корпус
  • Щуцер на края към вентилатора, подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
  • Щуцер с канал за маншетно уплътнение
  • Свързване на края към помещението, подходящо за въздуховоди
  • След лопатката на клапата е монтирана направляваща плоча за оптимални аеродинамични характеристики
  • Положението на лопатката на клапата е показано външно при удължението на вала
  • Топлинна и акустична изолация (облицовка)

 

Материали и повърхности

  • Корпусът и лопатката на клапата са изработени от галванизирана листова стомана
  • Уплътнението на лопатката на клапата е изработено от пластмаса TPE
  • Облицовката е минерална вата
  • Датчикът за диференциално налягане е изработен от алуминий
  • Пластмасови лагери

 

TVM-S-D, TVM-D

  • Звукоизолиращото покритие е изработено от галванизирана листова стомана
  • Облицовката е минерална вата
  • Гумени елементи за изолиране на шум, предаван чрез конструкцията

 

Минерална вата

  • Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
  • RAL знак за качество RAL-GZ 388
  • Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EG
  • Облицована със стъклотъкан като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
  • Инертна към гъбен и бактериален растеж

Документи

Повече информация за продукта може да откриете: ТУК и ТУК

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.