CF – кръгъл шумозаглушител в гъвкава алуминиева конструкция - AirTrade

CF – кръгъл шумозаглушител в гъвкава алуминиева конструкция

CF – кръгъл шумозаглушител в гъвкава алуминиева конструкция

CF – кръгъл шумозаглушител в гъвкава алуминиева конструкция

Кръгли шумозаглушители, в гъвкава алуминиева конструкция, за намаляване на шума в кръгли въдуховоди на климатични системи

  • Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата с RAL знак за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EG
  • Корпусът и перфорираният вътрешен въздуховод са изработени от алуминий
  • Вариантът с щуцер има жлеб за маншетно уплътнение, подходящо за кръгли свързващи въздуховоди според EN 1506 или EN 13180
  • Внесеното затихване е измерено съгласно ISO 7235
  • Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

Допълнително оборудване или принадлежности

  • Щуцери тип гнездо на двата края
  • Бортови краища на двата края
  • С маншетни уплътнения на двата края