VFL Ø 100 – кръгли регулатори за вмъкване в система въздуховоди - AirTrade