VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 400 х 400 с 16 слота - AirTrade