VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 625 х 625 с 24 слота - AirTrade