VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 600 х 600 с 24 слота - AirTrade