VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 400 х 400 с 16 слота - AirTrade

VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 400 х 400 с 16 слота