VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 300 х 300 с 8 слота - AirTrade