TA-Silenzio – правоъгълен регулатор за системи изискващи ниски шумови нива - AirTrade

TA-Silenzio – правоъгълен регулатор за системи изискващи ниски шумови нива

TA-Silenzio – правоъгълен регулатор за системи изискващи ниски шумови нива

TA-Silenzio – правоъгълен регулатор за системи изискващи ниски шумови нива

Правоъгълни регулатори VAV за управление на подавания или изтегляния въздух в сгради със системи с променлив дебит на въздух, взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

 • Високоефективен встроен затихвател
 • Оптимизиран за ниски скорости на въздушния поток от 0,7 – 6 м/с
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Компактна конструкция с правоъгълни присъединявания на двата края
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact и Universal)
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

 

Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода от тип WT за подгряване на въздушния поток

 

Описание

Приложение

 • Кръгови регулатори VARYCONTROL VAV тип TZ-Silenzio за управление на подавания въздух в системи с променлив дебит на въздух с ниски скорости на въздушния поток
 • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
 • Интегрален шумозаглушител за взискателни акустични изисквания
 • Спиране посредством превключване (доставено от трета страна оборудване)

 

Специални характеристики

 • Тестван за охрана на здравето и сертифициран
 • Пряко присъединяване към система въздуховоди
 • Фабрично монтиран или програмиран и изпитване на аеродинамичните функции
 • Дебитът може да бъде измерен по-късно и настроен на обекта; може да бъде необходим допълнителен регулиращ инструмент

Техническа информация

Варианти

 • TA-Silenzio: тяло за изтегляне на въздух
 • TA-Silenzio-D: тяло за изтегляне на въздух със звукоизолиращо покритие
 • Тела със звукоизолиращо покритие и/или вторичен шумозаглушител тип TS за много взискателни акустични изисквания
 • Звукоизолиращото покритие не може да се модернизира

 

Части и характеристики

 • Регулатор, готов за въвеждане в експлоатация, който се състои от механични части и компоненти на управлението
 • Датчик за осреднено диференциално налягане за измерване на дебита
 • Лопатка на клапата
 • Интегрален шумозаглушител
 • Заводски сглобени компоненти за управление, окомплектовани с кабели за електрически монтаж и система тръби
 • Изпитване на аеродинамичните функции на специален изпитвателен стенд преди експедиране на всеки регулатор
 • Данните за настройка са дадени на етикет или таблица за дебита на потока, прикрепена към регулатора
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока

 

Приставки

 • Контролер Easy: компактно устройство с потенциометри
 • Контролер Compact: компактно устройство, състоящо се от контролер, преобразувател на диференциалното налягане и задвижващ механизъм
 • Контролер Universal: контролер, преобразувател на диференциално налягане и задвижващи механизми за специални приложения

 

Полезни допълнения

 • Вторичен шумозаглушител тип TS

 

Конструктивни характеристики

 • Правоъгълен корпус
 • Сменяеми уплътнения
 • Фланци на двата края за с