LVS/100/G1 – конусен вентил за малки дебити - AirTrade