COMPACT – електронен контролер на дебита - AirTrade

COMPACT – електронен контролер на дебита

COMPACT – електронен контролер на дебита

COMPACT – електронен контролер на дебита

Приложение

  • Електронните контролери на дебита от типа Compact са компактни устройства всичко-в-едно за управление за регулатори VAV
  • Динамичният преобразувател на диференциално налягане, електронният контролер и задвижващият механизъм са монтирани заедно в един корпус
  • Подходящ за различни задачи за управление в зависимост как се използва входа за сигнала на зададената стойност
  • Изходящите сигнали на контролера на стайната температура, централизираната система за управление на сграда, контролера на качеството на въздуха или аналогични модули управляват зададената стойност на дебита
  • Управление с блокировка на автоматиката с помощта на превключватели или релета
  • Действителната стойност на дебита е на разположение като линеен сигнал на напрежение
  • Параметрите на контролера са зададени фабрично
  • Не се изисква настройка на обекта

 

Стандартната филтрация в комфортни климатични системи позволява използването на контролера в подаването на въздух без допълнителна защита от прах Понеже частичен поток преминава през преоб