VFL Ø 80 – кръгли регулатори за вмъкване в система въздуховоди - AirTrade

VFL Ø 80 – кръгли регулатори за вмъкване в система въздуховоди