Trox - AirTrade

Trox

ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ TROX AIR PURIFIER

 

Пречиствателите за въздух намаляват бързо и ефективно вирусното натоварване или другите замърсявания в затворени помещения без машинна вентилация. Така се гарантира целогодишно пречистване на въздуха.

■ Филтрира повече от 99,95% от аерозолите от стайния въздух
■ Високи скорости на обмен на въздуха чрез обемни потоци на уреда до 1600 m3/h
■ Много тиха работа благодарение на двойната шумоизолация
■ Нисък разход на енергия заради енергийноефективните двигатели
■ Мощна филтрираща система с две филтриращи степени
■ Не се нуждае от техническа поддръжка, смяна на
филтъра след регистрация на уреда
■ Не са необходими специалисти за пускане в експлоатация
■ Дълъг експлоатационен живот и ефективна работа
благодарение на големи филтърни площи
■ Интелигентно разпределение на въздуха

click the edit button to change this text.

Размер „L“ – Подов монтаж >>>

click the edit button to change this text.

Размер „М“ – Подов монтаж >>>

click the edit button to change this text.

Размер „М“ – Таванен монтаж >>>

ПРОТИВОПОЖАРНИ И ДИМНИ КЛАПИ

 

FKA2-EU – Правоъгълна ППК за изолиране на прониквания на въздуховоди между противопожарни отделения, за разнообразие от положения на монтаж, налична в много различни размери и конструкции. Z00 – Стандартно изпълнение без задвижка, FK2-EU със стопяема пластина за 72C или 95C.

 

FKRS-EU – Кръгла противопожарна клапа за изолиране на прониквания на въздуховоди между противопожарни отделения, налична в десет номинални размера ⌀ 100 – 315 мм. Z00 – Стандартно изпълнение без задвижка.

 

EK-EU – Правоъгълни димоотвеждащи клапи с функция на отвеждаща вентилация, за отвеждане на дим с механични системи за отвеждане на дим или като отвор за допълнително подаване на въздух. Използва се за механични системи за екстракт на дим и като допълнителен вход за подаване на въздух, също за естествени системи за отвеждане на дим и топлина.

 

EK-JZ – За използване в механични системи за отвеждане на дим, системи за принудително създаване на надналягане и естествени системи за отвеждане на дим и топлина, а също така и като допълнителен вход на въздух.

click the edit button to change this text.

Противопожарни клапи >>>

click the edit button to change this text.

Димна клапа EK-EU >>>

click the edit button to change this text.

Димна клапа EK-JZ >>>

CAV/VAV РЕГУЛАТОРИ НА ДЕБИТ

 

VFL – Кръгли регулатори за константен дебит с механични контролери и автономно захранване. За монтаж в кръгли въздуховоди. Позволява бързо и лесно съгласуване на дебита във вентилационни и климатични системи.

 

RN-S – Кръгли регулатори за константен дебит с механични контролери и автономно захранване. За монтаж в кръгли въздуховоди. Позволява бързо и лесно съгласуване на дебита във вентилационни и климатични системи. Дебитът може да се зададе с помощта на външна скала, за висока точност на управлението.

 

TVR – Кръгъл регулатор за променлив дебит. Кръгли регулатори VAV за стандартни приложения относно управлението на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив разход на въздух.

 

TVE/EASY – Кръгъл регулатор за променлив дебит. Скоростта се измерва от самата лопатка на клапата. Това е най-новият и прецизен метод за имерване, който води до повишаване на икономичносвтта на зялата вентилационна система. Подходящи за скорости на въздушния поток от 0.5 до 13 м/с.

click the edit button to change this text.

Към продуктите >>>

QUICK SELECTION GUIDE

Разгледай

QUICK SELECTION GUIDE

Разгледай

click the edit button to change this text.

EASY PRODUCT FINDER >>>

click the edit button to change this text.

X-FANS PRODUCT CONFIGURATOR >>>