VFL Ø 200 – кръгли регулатори за вмъкване в система въздуховоди - AirTrade