VFL Ø 160 – кръгли регулатори за вмъкване в система въздуховоди - AirTrade