VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 500 х 500 с 24 слота - AirTrade

VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 500 х 500 с 24 слота

VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 500 х 500 с 24 слота

VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 500 х 500 с 24 слота