VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 600 х 600 с 48 слота - AirTrade

VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 600 х 600 с 48 слота