VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 600 х 600 с 48 слота - AirTrade