VDW-Q-A – вихров смукателен дифузор 300 х 300 с 8 слота - AirTrade