MFC – филтърна клетка - AirTrade
MFC – филтърна клетка

MFC – филтърна клетка

За големи обемни скорости на потока и дълъг живот на филтъра

Предварителни филтри или крайни филтри за отделянето на фин прах или филтри за твърди частици за най-взискателните изисквания във вентилационни системи

  • Филтърни класове M6, F7, F9, E11, H13, H14
  • Експлоатационни характеристики, съгласно EN 779 или EN 1822
  • Сертификат от EUROVENT за филтри за фин прах
  • Филтриращи среди за специални изисквания, изработени от хартии от стъкловлакна, с дистанционни елементи, изработени от текстилни нишки
  • Ниско първоначално диференциално налягане благодарение на идеално разположение на плисетата и най-голямата възможна филтрираща повърхност
  • Конструкция с компактна дълбочина
  • Монтаж в канални филтри за твърди частици (типове KSF, KSFS) и кутии за вграждане във въздуховоди за филтри за твърди частици (тип DCA)

Специални характеристики

  • Изпитването за пропускливост е стандартно за всички филтри за твърди частици от класове H13, H14
По запитване