LVS/125/G1 – конусен вентил за малки дебити - AirTrade