AK-Ex – кръгла клапа за потенциално взривоопасни атмосфери - AirTrade

AK-Ex – кръгла клапа за потенциално взривоопасни атмосфери

AK-Ex – кръгла клапа за потенциално взривоопасни атмосфери

AK-Ex – кръгла клапа за потенциално взривоопасни атмосфери

Кръгли спирателни клапи за изключване на въздуховоди, доказани и сертифицирани за потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)

  • ATEX-съвместими конструкции и части
  • Одобрени за всички газове, мъгли и пари в зони 1 и 2, с допълнителен електрически задвижващ механизъм за прах в зони 21 и 22
  • Подходящ за подаване на възду