Ултра пяна (1л) – за дюза за пяна KARCHER - AirTrade

Ултра пяна (1л) – за дюза за пяна KARCHER

Ултра пяна (1л) – за дюза за пяна KARCHER

Ултра пяна (1л) – за дюза за пяна KARCHER

Благодарение на новия активен препарат за отстраняване на замърсявания, той бързо и без усилие отстранява дори маслени и мазни замърсявания, както и типични замърсявания от превозни средства и пътища. Оборудван е със специален усилвател на пяната за още по-интензивно почистване. Без фосфати и щадящи материали. 

Сфера на приложение - автомобили, мотоциклети и каравани.

 

Производител: KARCHER

Кат.номер: 62957430

Произход: Германия

Цената е за: 1бр.

0 out of 5
Наличност:

Продуктът е в наличност

15.29 лв.

Схеми на изплащане

Допълнителна информация

Тегло1.5 кг
Размери35 × 13 × 19 см
Каталожен номер

Производител

Предупреждения

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.

Техническа информация

Количество опаковка (l)1
Тегло (kg)1
Тегло вкл. Опаковка (kg)1,1
Размери (Д х Ш х В) (mm)100 x 100 x 220

Начин на употреба

Употребява се с дюза за пяна, като препаратът се изсипва в резервоара й. Регулира се минималното и максималното дозиране в зависимост от степента на замърсяване. Прилага се върху повърхността и се оставя кратко да действа. Почиства се с четка и се изплаква с водоструйна машина.

НЕ оставяйте да изсъхне!!!

Документи

Информация за продукта можете да намерите ТУК.

Сертификат за безопасност можете да намерите ТУК.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

SKU: 230015 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: ,