Препарат за пластмаса 3 в 1 (1л) KARCHER - AirTrade

Препарат за пластмаса 3 в 1 (1л) KARCHER

Препарат за пластмаса 3 в 1 (1л) KARCHER

Препарат за пластмаса 3 в 1 (1л) KARCHER

Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита
на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.

 

Производител: KARCHER

Кат.номер: 62957580

Произход: Германия

Цената е за: 1бр.

0 out of 5
Наличност:

Продуктът е в наличност

17.77 лв.

Схеми на изплащане

Допълнителна информация

Тегло1.5 кг
Размери35 × 13 × 19 см
Каталожен номер

Производител

Предупреждения

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Техническа информация

Количество опаковка (l)1
Тегло (kg)1
Тегло вкл. Опаковка (kg)1,2
Размери (Д х Ш х В) (mm)100 x 100 x 225

Начин на употреба

Бутилката се поставя към водоструйката. Поставя се смукателният маркуч в бутилката или почистващият препарат в резервоара. Използва се ниско налягане, оставя се кратко да действа и се изплаква обилно с високо налягане. Повторната употреба увеличава поддържащо и защитното действие.

Plug`n`Clean системата е най-лесния и бърз начин да се положи почистващото средство за измиване с водоструйна машина Karcher.

Документи

Сертификат за безопасност можете да намерите ТУК.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

SKU: 230018 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , ,