Перфорирана лента – B=17/L=25 - AirTrade

Перфорирана лента – B=17/L=25