VDW-Q-Z – вихров нагнетателен дифузор 625 х 625 с 54 слота - AirTrade