Канален вентилатор за вграждане във въздуховоди QIN 120T+монтажни крачета - AirTrade