Жичен дневен термостат с WiFi, E10B230WIFI - AirTrade