Wilo - AirTrade

Wilo

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

 

Отоплението е сърцето на къщата – независимо дали с класически отоплителни тела, или с подово отопление. Високоефективните помпи на Wilo превръщат всяко помещение в комфортна зона. При това те не само осигуряват топлина и сигурност, но също така спомагат за икономия на енергия и разходи. Лесни за монтаж, без специална поддръжка и особено надеждни – това можете да очаквате от помпите Wilo по всяко време. Високоефективните ни помпи са подходящи и за търговски области на приложение и намаляват разходите за електричество значително. Горивни уреди под нивото на обратно подприщване се нуждаят от система за изпомпване на кондензат за изхвърляне на събрания кондензат. Wilo предлага персонализирани и висококачествени решения за този вид приложение.

 

click the edit button to change this text.

Към продуктите >>>

click the edit button to change this text.

Ценова листа Циркулационни помпи >>>

click the edit button to change this text.

WILO SOLUTIONS FINDER >>>

ХИДРОФОРИ

 

Променливото потребление на вода в различни сгради като училища, болници или хотели, изисква гъвкави системи, съобразени с индивидуалните изисквания. Ако поради пространствени условия при водоснабдяването не могат да бъдат използвани гравитационни системи като водни кули, необходима е система за повишаване на налягането. Подобни системи осигуряват достатъчно водно налягане във високи сгради, високо разположени местности и фабрики, или в снабдителни, или в циркулационни системи. Със системите за повишаване на налягането на Wilo, Вие си осигурявате надеждно водоснабдяване на големи височини. Особено при надстрояване на етажи е възможно налягането над и непосредствено под водните резервоари да не може да бъде поддържано на нужните стойности. Ето защо дори и в едно- и двуфамилни къщи може да се наложи използването на система за повишаване на налягането. Сгради като многофамилни къщи, училища, болници и хотели поставят допълнително високи изисквания към водоснабдяването на всички етажи. За всяко място на използване Wilo предлага гъвкави системи за повишаване на налягането, за да позволи удобно и надеждно подаване на вода.

 

click the edit button to change this text.

Към продуктите >>>

click the edit button to change this text.

Ценова листа Хидрофори >>>

click the edit button to change this text.

Каталог >>>

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

 

Отпадните води обикновено се отвеждат директно в канализацията и след това се обработват в пречиствателна станция, за да се върнат във водния цикъл. За разлика от тях, дъждовната вода може да бъде отведена отделно чрез система за разделяне или заедно с отпадните води чрез смесваща система. За да се поддържа постоянно функционирането на системата за отводняване, отделните елементи, като например помпени системи за отпадни води, предпазни устройства срещу обратен поток и тръбопроводи трябва да се поддържат и почистват регулярно. Системите за отводняване се използват както в частни домакинства и имоти, така и в обществени съоръжения. Помпите Wilo за отпадни води се използват успешно в продължение на много години в сферите на подземното и надземното строителството, градинарството и озеленяването и спортните съоръжения. Тен намират приложение и за водовземане от езера и реки, за поддържане на суша и при различни видове дренажно отводняване.

 

 

click the edit button to change this text.

Към продуктите >>>

click the edit button to change this text.

Каталог >>>