Wilo-Isar BOOST 5, 1,10 kW – система за повишаване налягането на водата в жилищни и търговски сгради - AirTrade