VMR – кръгли, за измерване на дебита във въздуховоди - AirTrade