VMLK – кръгли пластмасови за дебита във въздуховоди от лаборатории - AirTrade