Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 9S 200 60 F40 P4 - AirTrade