V 600 LT, ø 81 EV 150 40 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ без серпентина - AirTrade

V 600 LT, ø 81 EV 150 40 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ без серпентина