Буферeн съд за отоплителни инсталации без серпентина V 2000 130 F46 P4 C - AirTrade