Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 15S 500 75 F42 P5 - AirTrade