Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 15 S 2000 130 F46 P5 C - AirTrade