Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 15 S 1000 95 C - AirTrade