Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 15/9 S2 1000 95 C - AirTrade