Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 15/9 2000 130 F46 P6 C - AirTrade