Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 15/7 S2 500 75 F42 P6 - AirTrade

Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 15/7 S2 500 75 F42 P6

Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 15/7 S2 500 75 F42 P6