Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 12S 300 65 F41 P4 - AirTrade