Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 12 S 1500 120 F45 P5 C - AirTrade