V 12S 1500 LT, ø 120 EV 300 55 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ със серпентина - AirTrade

V 12S 1500 LT, ø 120 EV 300 55 С – Комбиниран ВОБ за отопление и БГВ със серпентина