Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 12/9 S2 800 95F43 P6 C - AirTrade