Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C - AirTrade