Буферeн съд за отоплителни инсталации със серпентина V 11S 400 75 F42 P5 - AirTrade