Буферeн съд за отоплителни инсталации с две серпентини V 11/5 S2 400 75 F42 P6 - AirTrade